Svane Shipping tilbyder en komplet logistikløsning, når dine varer skal fragtes. Du får en lokal partner med et globalt netværk, der sikrer, at vi kan løse enhver opgave.

Terminalløsninger

Vi råder over ca. 70.000 m2 terminaler på Kolding og Køge Havn, og vores IT-system sikrer en professionel lagerstyring. Vi er specialiseret i håndtering af alle former for løse varer som for eksempel gødning, foderstoffer, fiskemel og biobrændsel, savet træ og pladeproduktion, samt big bags og pallevarer. Vi disponerer desuden over to tanke á 1000 m3 til opbevaring af f.eks. fiskeolie.

Oplægning og udlevering af varer kan ske med båndanlæg til silobiler eller med vores egne maskiner som for eksempel gummiged eller gaffeltruck. Vi er GMP+B3 certificeret for håndteringen af varer.