Svane Shipping tilbyder en komplet logistikløsning, når dine varer skal fragtes. Du får en lokal partner med et globalt netværk, der sikrer, at vi kan løse enhver opgave.

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle stevedoreopgaver udføres i henhold til Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB 2007). Dersom vi har påtaget os opgaver, som ligger uden for anvendelsesområdet for DHAB 2007, men inden for anvendelsesområdet for Danmarks Skibsmæglerforenings Almindelige Forretningsbestemmelser 2001(DSAF), skal DSAF finde anvendelse på disse opgaver. Dog anses DSAF § 10 ikke som vedtaget mellem parterne. Har vi påtaget os opgaver, som ligger uden for anvendelsesområdet for både DHAB 2007 og DSAF, men inden for anvendelsesområdet for NSAB 2000, skal NSAB 2000 finde anvendelse på disse opgaver. 

Henvisning til DHAB 2007;

Alle stevedoreopgaver udføres i henhold til Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB 2007) (§2). Betingelserne begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til 2 SDR pr. kg. eller 666,67 SDR pr. kollo og for forsinkelse ydes erstatning op til prisen for den udførte opgave (§26). Den maksimale erstatning pr. skadesbegivenhed kan dog maksimalt udgøre 25.000 SDR, og dersom én og samme hændelse medfører tab for flere ordregivere, er vores ansvar i forhold til samtlige berørte ordregivere begrænset til 500.000 SDR (§26). Krav mod os forældes efter 10 måneder (§30). Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav (§10), og vi beregner morarente med 2% pr. påbegyndt måned (§7).

Henvisning til DSAF;

Opgaver, som udføres i henhold til Danmarks Skibsmæglerforenings Almindelige Forretningsbestemmelser, udføres som fuldmægtig eller som formidlende mellemmand og uden ansvar for en eventuel misligholdelse af den formidlede kontrakt (§ 2). Forretningsbestemmelserne begrænser vores erstatningsansvar til SDR 25.000 pr. skadestilfælde (§ 6). Særlig opmærksomhed henledes på, at erstatningskrav forældes efter 11 måneder, og retssag skal være anlagt inden denne frist, idet kravet ellers er fortabt (§§ 7 og 11), ligesom vi har panteret i gods, der er under vores kontrol for samtlige tilgodehavender, både aktuelle og tidligere krav (§ 8). DSAF § 10 anses ikke for vedtaget mellem parterne.

Henvisning til NSAB 2000;

Opgaver, som ikke falder inden for anvendelsesområdet af DHAB 2007 eller DSAF – idet DSAF §10 ikke anses vedtaget mellem parterne - udføres i henhold til Nordisk Speditørforbuds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).

Hent salgs- og leveringsbetingelser som PDF her